(+373 22) 73-96-16
Volumul „Rezervații silvice” întregește Colecția „Ariile naturale protejate din Moldova” 04.02.2020

Editura Știința anunță întregirea colecției „Ariile naturale protejate din Moldova” cu volumul trei, „Rezervații silvice”, semnat de Gheorghe Postolache și Ștefan Lazu.


Monografia Ariile naturale protejate din Moldova. Volumul 3, Rezervații silvice include informaţie știinţifică despre 89 de arii naturale protejate forestiere. Sunt caracterizate 2 arii naturale protejate de fag, 33 – cu păduri de gorun, 8 – cu păduri de stejar-pedunculat cu cireș, 15 – cu păduri de stejar-pufos, 21 de rezervaţii peisagistice cu păduri pe substraturi pietroase și 10 arii naturale protejate cu păduri de luncă.Ariile naturale protejate au fost descrise cuprinzând date despre amplasare, caracterizarea sitului, informații despre diversitatea arboretelor, floristică, fitocenotică, specii și habitate ameninţate, valoarea conservativă și recomandări de îmbunătăţire a stării lor.


Cartea este ilustrată cu fotografii color originale, hărţi etc.


Volumul 3, ca și celelalte din cadrul colecției, este destinat unui public larg, cercetătorilor, celor interesați de ariile naturale protejate de stat, studenților și profesorilor, activiștilor în domeniul ecologic.


Lucrarea este editată cu suportul financiar al Fondului Ecologic Național al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.


Menționăm că proiectul Ariile naturale protejate din Moldova cuprinde patru volume:

Volumul 1. Monumente ale naturii: geologice, paleontologice, hidrologice și pedologice;

Volumul 2. Arbori seculari;

Volumul 3. Rezervații silvice;

Volumul 4. Pajişti şi monumentele de arhitectură peisajeră.


La modul cel mai general, obiectul colecţiei este patrimoniul natural şi cultural, protejat la nivel naţional prin Legea privind fondul Ariilor Naturale Protejate de stat (1998), iar la nivel internaţional prin Convenția privind Protecția Patrimoniului Mondial Cultural și Natural, aprobată de UNESCO în 1972.


Colecţia este elaborată de un colectiv de cercetători științifici de la Grădina Botanică, Institutul de Zoologie, Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Geologie și Seismologie ale Academiei de Științe a Moldovei, care au efectuat în anii 2010-2014 revalidarea Sistemului de Arii Naturale Protejate din Republica Moldova. Proiectul de cercetare a permis evidențierea compoziției floristice, faunistice, a elementelor şi detaliilor valoroase; precizarea hotarelor ariilor protejate; elaborarea hărților necesare, acumulându-se o bază de date cu referire la ariile naturale protejate de stat.

Volumele din această colecţie sistematizează aceste cercetări, prezentând cele mai importante arii protejate, conform unui algoritm unic, cuprinzând localizarea; suprafaţa protejată; descrierea; starea ecologică; importanţa culturală, socială, ştiinţifică şi practică; starea de protecţie şi recomandări cu privire la măsurile de protecţie/ de conservare.


Obiectivul colecției Ariile naturale protejate din Moldova este de a generaliza informația despre starea actuală a Ariilor Naturale Protejate din Moldova printr-o documentare științifică, de a familiariza populația cu starea actuală în acest domeniu și de a veni cu anumite recomandări privind măsurile de protecţie, în scopul optimizării conservării biodiversității din cadrul acestor arii.

 
Descarcă oferta

Coșul meu
Vezi coșul 0 produs(e)
$Suma 0
Top vânzări
Atlas zoologic de Tudor Cozari
Fizică. Culegere de problem... de Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu, Mircea Miglei, Miron Potlog
Limba română. Lecturi liter... de Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia Cotelea
Newsletter
© Copyright 2015 Știința
Developed by WebConsulting