(+373 22) 73-96-16

Despre noi


  Întreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinţa (în continuare Editura Ştiinţa) are o istorie de mai bine de o jumătate de secol, fiind cea mai veche instituţie editorială din spaţiul Republicii Moldova. Fondată în 1959 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei în scopul valorificării editoriale a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale savanţilor din republică, EdituraŞtiinţa a tipărit pe parcursul timpului mai mult de 8.700 de titluri de carte şi reviste ştiinţifice cu un volum de cca 120.000 de coli editoriale, într-un tiraj de peste 26 mil. de exemplare. Un semn distinctiv pentru Ştiinţa este faptul că o bună parte din titlurile de referinţă au văzut lumina tiparului în cadrul a peste 100 de colecţii şi serii tematice.

  Editura Ştiinţa menţine relaţii de colaborare cu prestigioase edituri din străinătate (Press Universitaires de France, Oxford University Press, Cambridge University Press, Thomson, Macmillan, Humanitas, RAO, Teora, Tehnica, Editura Academiei Române, Venus, Наука, Наукова Думка ş.a.) şi din Republica Moldova (ARC, Cartier, Prut Internaţional etc.).

  Colaborarea editurii cu peste 15.000 de autori a adus în prim-plan nume notorii de savanţi, de profesori din învăţământul universitar şi preuniversitar, de specialişti din diferite domenii ale activităţii umane din Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, Franţa, Anglia, Italia, Germania, Spania, SUA, etc.

  Editura Ştiinţa este participant permanent la cele mai importante târguri şi saloane de carte din lume (Frankfurt, Bucureşti, Iaşi, Moscova, Chişinău ş.a.).

  Editura Ştiinţa este astăzi o editură modernă şi activă, tipărind cărţi elegante ca aspect, fundamentale ca substanţă, diverse ca tematică, bine îngrijite sub aspect redacţional şi editorial, originale ca formulă grafică, calitative ca executare poligrafică. Într-un cuvânt, Editura Ştiinţa produce carte conformă exigenţelor timpului. Marca editurii este stilul şi calitatea.

  Preocupările din ultimul timp sunt axate pe lucrări fundamentale: colecţiile enciclopedice (text şi imagini originale) Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei (în opt volume), Mediul geografic al Republicii Moldova şi Resursele acvatice ale Republicii Moldova (preconizate în patru volume fiecare, cu câte două deja tipărite); colecția Managementul ecologic (în patru volume); colecţiile Academica, Personalităţi notorii, Știință și inovare, în vizorul cărora se află atât moştenirea ştiinţifică, culturală şi spirituală naţională, cât şi cercetările fundamentale şi investigaţiile aplicative competitive de azi; colecţia de antologii selective Literatura din Basarabia în secolul XX (douăsprezece volume, pe genuri literare, cu substanţiale studii introductive); colecţiile de actualitate socioeconomică Strategia schimbării şi Liantul social (cu traducerea unor cărţi elaborate recent în limbi de largă circulaţie în lume); colecţiile literare Moştenire, Antologia unui autor, Câmpul de lectură, Opera aperta, Biblioteca de nord şi Pasărea măiastră; colecţia (utilă şi foarte populară) DŞ – Dicţionare şcolare. În contextul ultimei colecţii şi a colecţiei Dicţionare „Ştiinţa”, lista titlurilor se completează permanent şi se produce o extindere a ariei de preocupări lexicografice, precum şi a altor lucrări diverse, substanţiale din alte domenii, care sunt necesare cititorului de toate vârstele.

  Un capitol aparte al preocupărilor noastre îl constituie editarea manualelor şi auxiliarelor didactice. Până în prezent au fost editate peste 200 de titluri pentru învăţământul universitar şi preuniversitar.

  Pe parcursul anilor activitatea Editurii Ştiinţa şi cărţile editate au fost înalt apreciate de comunitatea ştiinţifică, culturală şi editorială naţională şi internaţională. Printre numeroasele aprecieri menţionăm Diploma specială LIBREX 2018 „CENTENARUL MARII UNIRI” (Iași, 2018) și premiul ”Cartea cognitivă” al Salonului Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret (Chişinău, 2018) pentru albumul „Basarabia în actul Marii Uniri de la 1918”; Premiul „Laurențiu Ulici” al Târgului de Carte LIBREX (Iași, 2018) și Premiul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret (Chişinău, 2018) pentru colecţia „Literatura din Basarabia. Început de secol XXI”; Premiul„Ovidiu” pentru editarea culturii clasice al Târgului de Carte LIBREX (Iași, 2017) pentru colecţia „Moştenire”; Premiul Nominal al Academiei de Științe a Moldovei “Boris Melnic” (2016) şi Medalia de bronz al Expoziţiei Internaţionale de Inovații Tehnice, Brevete si Inventii din Cehia (2016) pentru „Cartea Roșie a Republicii Moldova”, ediţia a 3-a; Premiul Naţional 2013 pentru Colecția Națională de Carte „Diversitatea, protecția și valorificarea lumii animale”, care include „Lumea animală a Moldovei”, „Atlasul zoologic”, „Cartea pescarului. Ghid ilustrat”; Premiul Ministerului Culturii „C. Stere” în domeniul literaturii, ediția 2013, pentru „Scrieri” de B.P. Hasdeu în 16 volume, colecția „Moştenire”; Premiul „Editura anului” (decernat de 8 ori la Saloanele de Carte de la Iaşi şi Chişinău); Marele Premiu CORESI pentru arta cărţii (Chişinău, 2008), Premiul Academiei Române (2008), Medalia de Aur la Salonul Internaţional „Invenţii, tehnologii şi noi produse” (Geneva, 2008), Premiul „Colecţia editorială” la Salonul Internaţional de Carte Românească (Iaşi, 2008), Premiul „Cartea cognitivă” la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret (Chişinău, 2008) pentru colecţia de carte în 8 volume „Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei”; Premiul „Cartea anului” pentru „Cartea Roşie a Republicii Moldova” (ediţie bilingvă – în română şi engleză) la Salonul Naţional de Carte (Chişinău, 2001); Premiul „Colecţia editorială” pentru colecţia „Dicţionare şcolare” la Salonul Naţional de Carte (Chişinău, 2007); Marele Premiu CORESI pentru seria „Cartea Memoriei” în 4 volume la Salonul Naţional de Carte (Chişinău, 2002) ş.a.


  Domenii şi genuri de carte
  carte ştiinţifică şi de popularizare
  enciclopedii, dicţionare
  probleme globale, ecologie, protecţia mediului, dezvoltare durabilă
  sociologie, studii culturale
  management, marketing
  artă, cultură
  istorie, civilizaţie, arhive
  literatură clasică şi contemporană, traduceri
  teorie, critică, istorie literară
  literatură pentru copii, manuale şi auxiliare didactice

Descarcă oferta
Coșul meu
Vezi coșul 0 produs(e)
$Suma 0
Top vânzări
Muzicanții din Flutura de Dumitru Crudu
Magdalena de Vlad Ioviță
Newsletter
© Copyright Editura Știința
Developed by WebConsulting