Colecții și domenii
(+373 22) 73-96-16

Clasa a VIII-a


Гражданское воспитание. Пособие для учителя. 8 класс Ала Ревенко-Бырладяну, Силвия Петрович, Татьяна Туркинэ
22 lei
Гражданское воспитание. Учебник для 8 класса Ала Ревенко-Бырладяну, Силвия Петрович, Татьяна Туркинэ
37 lei
Educaţie civică. Ghidul profesorului. Clasa a VIII-a Ala Revenco-Bîrladeanu, Silvia Petrovici, Tatiana Turchină
20 lei
Educaţie civică. Manual pentru clasa a VIII-a Ala Revenco-Bîrladeanu, Silvia Petrovici, Tatiana Turchină
Физическая география Республики Молдова. Учебник для 8 класса Виталие Сокиркэ, Наталья Одоляну, Николае Бобок, Костантин Михайлеску
40 lei
Geografia fizică a Republicii Moldova. Manual pentru clasa a VIII-a Vitalie Sochircă, Natalia Odoleanu, Nicolae Boboc, Constantin Mihailescu
30 lei
Информатика. Пособие для учителя. 8 класс Анатол Гремальски, Ирина Чобану
18 lei
Информатика. Учебник для 8 класса Анатол Гремальски, Лудмила Гремальски
46 lei
Informatică. Ghidul profesorului. Clasa a VIII-a Anatol Gremalschi, Irina Ciobanu
16 lei
Физика. Сборник задач. 8-9 классы Михай Маринчук, Владимир Гецу, Мирча Миглей, Мирон Потлог
38 lei
Fizică. Culegere de probleme pentru clasele 8-9 Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu, Mircea Miglei, Miron Potlog
67 lei
Informatică. Manual pentru clasa a VIII-a Anatol Gremalschi, Ludmila Gremalschi
40 lei
Limba şi literatura română. Ghidul profesorului. Clasa a VIII-a Tatiana Cartaleanu, Mircea Ciobanu, Olga Cosovan
19 lei
Музыкальное воспитание. Учебник для 7-8 классов Ион Гаджим, Александру Борш, Марина Морарь, Еуджен Корой
27 lei
Lecturi literare. Antologie pentru clasele 7-9 Mircea Ciobanu, Elena Ungureanu
38 lei
Экологическое воспитание, 5-9 классы. Пособие для учителя Татьяна Бачу, Лариса Швец, Тудор Козарь, Виталие Сокиркэ
Educație ecologică, clasele 5-9. Ghidul profesorului Tatiana Baciu, Larisa Șveţ, Tudor Cozari, Vitalie Sochircă
Descarcă oferta
Coșul meu
Vezi cosul 0 produs(e)
$Suma 0
Top vânzări
Muzicanții din Flutura de Dumitru Crudu
Magdalena de Vlad Ioviță
Newsletter
© Copyright Editura Știința
Developed by WebConsulting